Now showing items 1-2 of 2

  • Quân Vương 

   Machiavel, N. (2008)
   Bậc quân vương phải biết học hỏi từ bản tính của dã thú: biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh của cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ mình tránh các cạm bẩy, còn cáo thì lại không thể chống lại sói. Vì thế cần phải ...
  • Quân Vương Thuật Trị Nước. 

   Machiavel, N. (2009)
   Bậc quân vương phải biết học hỏi từ bản tính của dã thú: biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh của cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ mình tránh các cạm bẩy, còn cáo thì lại không thể chống lại sói.