Now showing items 1-1 of 1

    • Cá Nhân Luận 

      Laurent, Alain (Thế Giới, 2007)
      Một giai đoạn thai nghén kéo dài từ Socrate đến Montaigne. Sự đột nhập: cuộc cách mạng Copernic của cá nhân. Sự giải phóng cụ thể: các cá nhân luận. Sự tranh cãi: hai truyền thống phản cá nhân luận. Cá nhân luận triệt để ...