Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ năng quản lý thời gian 

      Lại, Thế Luyện (Văn Hóa Thông Tin, 2010)
      Cuốn sách Kỹ năng quản lý thời gian trình bày các kỹ năng, công việc nhằm hướng dẫn người đọc biết cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: Bạn có biết cách quản lý thời gian, ...