Now showing items 1-1 of 1

    • Nguyên Lý Thời Sinh Học Cổ Phương Đông 

      Lê, Văn Sửu. (Văn Hóa Thông Tin, 2008)
      Môi trường sống và khí âm dương. Khắc và giờ. Ngày. Tháng và tiết khí. Bản chất của học thuyết ngũ hành. Lục khí-địa chi-ngũ vận-thiên can. Chu kỳ cửu cung và bát quái. Thiên cơ.