Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 

      Lê, Quân (Đại học Thương mại, 2014)
      Tài liệu cung cấp cho các bạn các kỹ năng phòng vấn ứng viên hiệu quả với các phương pháp phỏng vấn khác nhau phù hợp cho từng nhu cầu tuyển dụng. Phỏng vấn tự do - Phỏng vấn theo kịch bản - Phỏng vấn tình huống - Phỏng ...