Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh. Phần 1 

      Powell, Mark; Powel, Mark (Thành phố Hồ Chí Minh, 2015)
      Giáo trình Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh  được biên soạn với mục đích rất rõ ràng và cụ thể: Giúp người học nắm vững ngôn ngữ và kỹ năng trình bày một bài nói trước một cử tọa đang lắng nghe. Nội dung phần 1 giáo trình ...