Now showing items 1-1 of 1

    • Tư Duy Chiến Lược 

      Dixit, A. K. (Tri Thức, 2007)
      Câu chuyện chiến lược. Đoán câu trả lời của đối thủ. Tư duy xuyên qua chiến lược đối phương. Hòa giải nghịch cảnh người tù. Các bước đi chiến lược. Cam kết đáng tin. Tính bất đoán. Kề miệng hố chiến tranh. Hợp tác và phối ...