Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo trình kỹ năng giao tiếp 

      Chu, Văn Đức (Hà Nội, 2005)
      Giáo trình kỹ năng giao tiếp tổng hợp những lý luận về giao tiếp của các tác giả trong và ngoài nước đồng thời hướng dẫn thực hành