Now showing items 1-1 of 1

    • Nietzsche Cuộc Đời Và Triết Lý 

      Challaye, F. (Văn Nghệ, 2008)
      Nietzsche: “Một tâm hồn lớn nhất mà nước Đức và cả châu Âu đã sinh sản được từ sau Goethe đến nay.” Đó là lời của một trong những nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay của Đức, ông Emil Ludwig.