Now showing items 1-1 of 1

    • 90 giây để thu hút bất kỳ ai 

      Boothman, Nicholas (Lao động-xã hội, 2008)
      Ebook 90 giây để thu hút bất kỳ ai giúp các bạn biết cách tạo ấn tượng trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, đặt mối quan hệ trong 90 những bí ẩn trong giao tiếp. Từ đó