Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm Hiểu Văn Hóa Phương Đông: Kỳ Môn Độn Giáp 

      Đàm, Liên (Thời Đại, 2011)
      Khái niệm cơ bản về kỳ môn độn giáp. Bố cục của kỳ môn độn giáp. Các xếp bố cục của phi bàn kỳ môn. Phương pháp định cục giờ ất sử, giáp tý-18 cục âm dương kì môn phi bản. phi bàn 1080 định cục cát hung của kì môn độn giáp.