Now showing items 207-226 of 344

  • Phạm Trù Qui Luật Trong Lịch Sử Triết học Phương Tây 

   Phạm, Văn Đức (Khoa Học Xã Hội, 2011)
   Sự kế thừa và phát triển những tư tưởng về quy luật trong lịch sử triết học phương tây. Một số vấn đề cần làm sáng tỏ xung quanh những đặc trương của quy luật và quy luật xã hội.
  • Phê Phán Hệ Tư Tưởng Mác-Xít 

   Đặng, Phùng Quân (2009)
   Tuy phong trào nghiên cứu chủ nghĩa Mác phát triển, song chủ nghĩa Mác "chính thống" - với những danh xưng khác nhau như chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội khoa học (từ ngữ này nguyên ủy đề xuất ...
  • Phong Thủy Sân Vườn 

   Lưu, Quỳnh Mai (Đà Nẵng, 2007)
   Thuyết phong thủy. hình dạng vườn. Các loai vườn và sơ đồ vườn
  • Phương Pháp Biện Luận: Thuật Hùng Biện 

   Triệu, Truyền Đống. (Giáo Dục, 2008)
   Thắng bằng Logic. Thắng bằng nghệ thuật ngôn từ. Thắng bằng mưu chước. Thắng bằng vạch trần ngụy biện.
  • Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự 

   Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (Lao động-xã hội, 2004)
   Phần 1 cuốn sách "Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự" trình bày các nội dung về nhân lực - nguồn lực chiến lược, phân tích chức vụ, tìm kiếm, tuyển chọn và sử dụng nhân viên, đánh giá và quản lý hiệu quả thành tích, ...
  • Plato Chuyên Khảo. Plato Tinh Hoa 

   Platon (Văn Hóa Thông Tin, 2008)
   Nền cộng hòa. Phiên tòa và cái cheét của Socrates. Euthyphro. Biện hộ. Crito. Phaedo. Bữa tiệc. Charmides về sự tiết độ. Lysys về tình bạn. Laches lòng dũng cảm. Protagorá tính đồng nhất của đức hạnh.
  • Quái Điểu To Lớn 

   Trang Tử (Đồng Nai, 2011)
   Tiêu dao du.
  • Quân Vương 

   Machiavel, N. (2008)
   Bậc quân vương phải biết học hỏi từ bản tính của dã thú: biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh của cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ mình tránh các cạm bẩy, còn cáo thì lại không thể chống lại sói. Vì thế cần phải ...
  • Quân Vương Thuật Trị Nước. 

   Machiavel, N. (2009)
   Bậc quân vương phải biết học hỏi từ bản tính của dã thú: biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh của cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ mình tránh các cạm bẩy, còn cáo thì lại không thể chống lại sói.
  • Quản lý thời gian 

   Fontana, David (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008)
   Nếu phải bắt đầu với những phương pháp khác, chúng ta thà dùng một đoạn đối thoại trong chiếc gương thần kỳ để làm mở đầu còn hơn. Cho dù tôi không biết có bao nhiêu người dừng lại suy ngầm những điều chất chứa trong đó ...
  • Quẻ Thuần Càn 

   Nguyễn, Hiến Lê (Văn Học, 2010)
   Chú dịch và giới thiệu.
  • Quyển Sách Của Cuộc Đời: Thiền Định Mỗi Ngày Cùng Krishnamurti 

   Krishnamurti (Tổng Hợp, 2009)
   Quyển sách của cuộc đời là tác phẩm nổi tiếng của Krishnamurti ta cảm nhận được một thế giới bao la, sâu rộng và thiêng liêng; một cái gì đó vượt khỏi thời gian và không gian, một tư tưởng kết tinh giá trị văn hóa cao siêu.
  • S. Freud Và Tâm Phân Học 

   Phạm, Minh Lăng (Văn Hóa Thông Tin, 2010)
   Lí thuyết về cái vô thức. Lí thuyết về tình dục. Mấy nét về các chứng bệnh tâm thần-phương pháp điều trị và vai trò của cái tôi.
  • Sách Cam Các Kỹ Thuật Thiền Của Bhagwan Shree Rajneesh 

   Osho (Văn Hóa Thông Tin, 2009)
   Tác phẩm Osho.
  • Sách dạy đọc nhanh 

   Buzan, Tony (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008)
   Tony Buzan cung cấp thông tin về đôi mắt và bộ não nhằm giúp bạn cải thiện mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động đọc hiểu của bạn đồng thời chứng minh một điều: có thể đọc với tốc độ trên 1000 từ mỗi phút. Phương pháp tiên ...
  • Sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếp 

   Oosterhoft, Pauline; Peeters, Arno; Honderdos, Iris (Hỗ trợ tâm lý xã hội, 2014)
   Chăm sóc và hỗ trợ toàn diện dành cho các bà mẹ co HIV dương tính và gia đình họ. Lợi ích của các khoá tập huấn về kỹ năng giao tiếp. Hướng dẫn thực hành tập huấn kỹ năng giao tiếp cho một nhóm hỗ trợ phụ nữ. Đưa các kỹ ...
  • Sách Số Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa 

   Dương, Công Hầu (Sài Gòn, 2006)
   Xem tuổi, xem số.
  • Schopenhauer Nhà Giáo Dục 

   Nietzsche, F. (Văn Học, 2007)
   Ai cảm được diều mà ở thời đại loài người hỗn tạp ngày nay ta đã bắt gặp một cá nhân toàn diện, thông suốt từ trong ra ngoài, được trang bị bằng những kết cấu đặc biệt, không ngại ngùng, không vấp váp, kẻ đó sẽ hiểu hạnh ...
  • Sống Thiền 365 Ngày 

   Krishnamurti (Thời Đại, 2010)
   Sống Thiền 365 Ngày là quyển sách phản ánh vô cùng trung thực cung cách nói chuyện của Krishnamurti. Cái nhìn của ông là một cách quan sát thống nhất bao quát toàn cảnh sống của con người, trong đó, từng phương diện liên ...
  • Sơ Đồ Tư Duy 

   Buzan,, Tony; Buzan, Barry (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009)
   Kiến trúc tự nhiên. Nền tảng. Cấu trúc. Tổng hợp. Các ứng dụng của sơ đồ tư duy.