Now showing items 68-87 of 344

  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Phần 2 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học quốc gia Hà Nội, 2015)
   Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn sách “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” trình bày về các vấn đề liên quan đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, qua đó cũng giới thiệu một số trò ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Phần 1 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học quốc gia Hà Nội, 2015)
   Trong những năm gần đây ngoài quan tâm vấn đề giáo dục các môn văn hóa thì giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học cũng đang được các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục chú trọng trong quá trình giáo dục ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở. Phần 1 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học quốc gia Hà Nội, 2015)
   Phần 1 của cuốn sách “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở” trình bày đặc điểm phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở, các mục tiêu giáo dục giá trị sống và nội dung hoạt động giáo dục giá ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở. Phần 2 

   Nguyễn,, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học quốc gia Hà Nội, 2015)
   Phần 2 của cuốn sách “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở” giới thiệu một số kỹ năng sống cho học sinh như: kỹ năng nhận thức bản thân
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Phần 1 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học quốc gia Hà Nội, 2015)
   Trẻ em là giai đoạn học, tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để phát triển nhân cách do đó cần giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ để trẻ có nhận thức đúng và có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết những điều nên ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Phần 2 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học quốc gia Hà Nội, 2015)
   Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là rèn luyện cách tư duy tích cực, hình thành thói quen tốt thông qua các hoạt động và bài tập trải nghiệm. Trong phần 2 của ebook sau đây sẽ trình bày đến bạn đọc một số nội dung ...
  • Giáo Trình Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học. Phần 3: Một Số Vấn Đề Tâm Lý Học Và Giáo Dục Học Ứng Dụng Trong Quản Lý Giáo Dục 

   Ma,i Quang Tâm (Giáo Dục, 2006)
   Tâm lý học và giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Một số ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong quản lý trường tiểu học. Tâm lý học nhân cách, tâm lý học lứa tuổi.
  • Giáo Trình Chuyên Đề Tâm Lý Học Nghề Nghiệp 

   Phạm, Mạnh Hùng (Hà Nội, 2009)
   Công tác hướng nghiệp và chọn nghề cho thanh niên. Một số yêu cầu tâm lý phù hợp nghề và phương pháp trắc đạc nghề.
  • Giáo trình kỹ năng giao tiếp 

   Chu, Văn Đức (Hà Nội, 2005)
   Giáo trình kỹ năng giao tiếp tổng hợp những lý luận về giao tiếp của các tác giả trong và ngoài nước đồng thời hướng dẫn thực hành
  • Giáo Trình Logic Học Đại Cương 

   Nguyễn, Như Hải (Giáo Dục, 2007)
   Đối tượng và ý nghĩa của logic học. Khái niệm. Phán đoán. Các quy luật cơ bản của logic hình thức. Suy luận. Chứng minh và bác bỏ. Giả thuyết.
  • Giáo Trình Lôgíc Học 

   Lê, Doãn Tá; Tô, Duy Hợp; Vũ, Trọng Dung (Chính Trị Quốc Gia, 2008)
   Giáo trình này được biên soạn cho sinh viên bậc đại học thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn - là đối tượng giảng dạy của tác giả tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Nội dung kiến thức được trình bày ở đây ...
  • Giáo Trình Lôgíc Học Hình Thức 

   Nguyễn, Thị Xuân Thanh (Hà Nội, 2009)
   Các yếu tố của tư duy. Các quy luật cơ bản của tư duy. Các phương pháp lôgíc của tư duy.
  • Giáo Trình Tâm Lí Học Quản Lí 

   Vũ, Dũng (Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2007)
   Những vấn đề chung về tâm lí học quản lí. Tâm lí người lãnh đạo. Tâm lí người lao động và tổ chức.
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Kinh Doanh Du Lịch 

   Trần, Thị Thu Hà (Hà Nội, 2005)
   Tâm lỹ học đại cương. Các hiện tượng tâm Lý xã hội trong du lịch. Tâm lư khách du lịch. Giao tiếp trong du lịch. Những phẩm chất cần có của nhân viên du lịch.
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Kinh Doanh Thương Mại 

   Trần, Thị Thu Hà (Hà Nội, 2005)
   Tâm Lý khách hàng. Giao tiếp trong kinh doanh. Quá Trình mua bán theo quan điểm tâm lư học. Phẩm chất cần thiết đối với nhân viên kinh doanh
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Lao Động 

   Lương, Văn Úc (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2011)
   Tổng quan về tâm lý học lao động. Cơ sở tâm lý của tổ chức quá trình lao động. Tâm lý học an toàn lao động. Sự thích ứng của con người với kỹ thuật và công việc. Sự thích ứng của kỹ thuật và công việc với con người. Giao ...
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi 

   Nguyễn, Bích Thủy (Hà Nội, 2005)
   Quy luật chung về tâm Lý trẻ em. Sự phát triển của tâm lư trẻ em trước tuổi đi học
  • Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương 

   Nguyễn, Quang Tuấn (Đại Học Sư Phạm, 2007)
   Tâm lý học là một khoa học. Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức. Hoạt động nhận thức. Mặt tình cảm, ý chí của nhân cách. Trí nhớ. Nhân cách và sự hình thành ...
  • Giáo Trình Triết Học 

   Đoàn, Quang Thọ (Lý Luận Chính Trị, 2008)
   Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Khái lược lịch sử triết học phương đông. Khái lược lịch sử triết học phương tây. Khái lược lịch sử triết học Mác Lênin. Chủ nghĩa duy vật biện chứng-cơ sở lý luận ...
  • Giáo Trình Triết Học Mác Lênin 

   Nguyễn, Hữu Vui (Chính Trị Quốc Gia, 2006)
   Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Lich sử triết học trước Mác. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác Lênin. Vật chất và ý thức. Nguyên lý, phạm trù, quy luật của phép biện chứng duy vật. Lý luận nhận ...