Now showing items 1-1 of 1

    • Xây Dựng Nhà Ở Theo Phong Thủy, Thiên Văn, Địa Lý 

      Bùi, Nguyên Hồng (Hải Phòng, 2007)
      Kinh dịch là cơ sở của khoa địa lý thiên văn. Trạch mệnh tương phối. Địa lý cổ truyền. Địa lý dân gian bàn về hình thể. Dương trạch. Thủy pháp. Chọn hướng nhà. Chọn giờ, ngày, tháng, mùa, năm làm nhà.