Now showing items 1-1 of 1

    • Xây Dựng Công Trình Ngầm Đô Thị Theo Phương Pháp Đào Mở 

      Nguyễn, Bá Kế (Xây Dựng, 2007)
      Công trình hố đào và môi trường. Nguyên tấc thiết kế kết cấu chắn giữ hố đào sâu. Tải trọng tác động lên kết cấu chắn giữ. Tướng chắn bằng cọc xi măng đất. Tường chắn bằng cọc bản. Tường chắn bằng cọc nhồi bê tông cốt thép.