Now showing items 1-1 of 1

    • WTO Thường Thức 

      Bùi, Tất Thắng (Từ Điển Bách Khoa, 2007)
      Lược sử hình thành và phát triển WTO (Tổ chức thuong mại thế giới). Những đặc trưng cơ bản của WTO. Quy trình kết nạp thành viên WTO. Việt Nam trên con đường hội nhập WTO. Những tác động ảnh hưởng của WTO trong những năm sắp tới.