Now showing items 1-15 of 15

  • Buyology: truth and lies about why we buy / by 

   Lindstrom, Martin (The Doubleday Publishing Group, 2008)
   How much do we know about why we buy? What truly influences our decisions in today's message-cluttered world? An eye-grabbing advertisement, a catchy slogan, an infectious jingle? Or do our buying decisions take place below ...
  • Chiến lược đại dương xanh 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Nội dung của cuốn sách này được xây dựng dựa trên 15 năm nghiên cứu, các dữ liệu đã được trích dẫn có từ hơn 100 năm, tổng hợp từ các bài viết của Tạp chí Kinh doanh Harvard (Harvard Business Review) ...
  • GBS Basic: Thời đại mới và cơ hội kinh doanh cho mọi người 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thế giới đã bước sang thiên niên kỷ mới với những quy luật mới, những cơ hội, tiềm năng và những mối hiểm họa mới. Biết bao thay đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội và kinh tế thế giới. Sớm hay ...
  • Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ ...
  • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 

   Bendremer, Ellen
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong suốt 15 năm qua, tôi có được một cuộc sống thành đạt là nhờ vào tiếp thị qua điện thoại (Telemarketing) – và bạn cũng có thể làm được điều đó! Có vô số sản phẩm cũng như dịch vụ bạn có thể bán ...
  • Marketing 

   Trần, Minh Đạo (Thống kê, 1999)
   Cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing, trang bị cho người nghiên cứu, thực hành marketing một vũ khí độc đáo để hiểu biết thị trường và nhu cầu của khách hàng. Ngoài những nguyên lý cơ bản, cuốn sách còn nêu lên ...
  • Marketing căn bản 

   Nguyễn, Thượng Thái (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn tài liệu “Marketing căn bản” được tác giả biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức Marketing căn bản cho các sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành quản trị kinh doanh, Học viện công nghệ bưu ...
  • Marketing Management 

   Kotler, Philip (Pearson Custom, 2002)
   This worldwide best-selling book highlights the most recent trends and developments in global marketing-with an emphasis on the importance of teamwork between marketing and all the other functions of the business. It ...
  • Marketing quốc tế 

   Kotler, Philip
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Phần I: Tổng quan về thương mại quốc tế. Phần II: Môi trường thị trường thế giới. Phần III: Lập kế hoạch Marketing quốc tế. Phần IV: Các quyết định marketing quốc tế. Phần V: Những chủ đề đặc biệt.
  • Marketing Without Advertising: Inspire Customers to Rave about Your Business and Create Lasting Success 

   Phillips, Michael; Rasberry, Salli
   Make your business stand out without the cost of advertising! The best marketing you can do for your business is to concentrate on creating a high-quality operation that customers, employees and other businesspeople will ...
  • Marketing xuất nhập khẩu 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Marketing và Marketing quốc tế - Nghiên cứu thị trường thế giới - Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới - Chính sách sản phẩm quốc tế - Định giá sản phẩm quốc tế - Thông tin và xúc tiến Marketing ...
  • MBA In A Day: What You Would Learn At Top-Tier Business Schools (If You Only Had The Time!) 

   Stralser, Steven (Jonh Wiley and Sons, 2004)
   The same critical information top business schools teach Based on Professor Stralser's popular seminar series, MBA in a Day? is specifically designed for the busy professional (physician, attorney, architect, nonprofit ...
  • Naked Marketing: The Bare Essentials 

   Grede, Robert (Marquette University, 2005)
   Strip away the mystique and learn what you really need to do to increase your company's sales and profits. This 3rd edition of Rob Grede's international bestseller has been updated to include social media and online marketing ...
  • Sáng tạo trong kinh doanh 

   Roth, T. Woolf C
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Sách gồm 17 chương. Chương 1: Nhìn thấy cơ hội đang đến. Chương 2: Trí tưởng tượng, một năng lực kỳ diệu. Chương 3: Trí tưởng tượng tạo nên lòng dũng cảm. Chương 4: Đổi mới những phương pháp cũ ...
  • Ý tưởng virus 

   Godin, Seth
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bài báo “Ý tưởng virus” là tác phẩm rút gọn của các ý tưởng được đăng trong tác phẩm nổi tiếng của Seth Godin với tựa đề “Phát tán ý tưởng virus” (“Unleashing the Ideavirus”). Độc giả có thể tải nội ...