Now showing items 1-1 of 1

    • Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế. Tập 1 

      Lưu, Vệ Hoa; Trương, Hân Vũ (Hà Nội, 2008)
      Vận may đến trước khi sinh. Giáo dục từ sớm bắt đầu từ 0 tuổi. Trong những ngày cha mẹ lý hôn. 6 tuổi phát triển toàn diện tình cảm và trí tuệ. Thời tiểu học: bồ dưỡng tâm hồn và phát triển kỹ năng. Thời kỳ trung học cơ ...