Now showing items 1-1 of 1

    • Tâm Tình Đất Nước 

      Nguyễn, Khắc Viện (Khoa học xã hội, 2009)
      Nơi đây năm 1010, vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô mưu toan việc lớn, tính kế lâu dài cho con cháu về sau vì ở trung tâm đất nước, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi; vị trí ở giữa bốn phương đông, tây, nam, bắc; tiện hình thế ...