Now showing items 1-1 of 1

    • Hà Nội Giai Đoạn 1873-1888 

      Massan, Audré (Hà Nội, 2009)
      Trong lịch sử Hà Nội, có một giai đoạn đặc biệt, khác hẳn các giai đoạn khác. Đó là giai đoạn chuyển từ thành luỹ, phường thị phong kiến sang thành phố quy hoạch theo kiểu châu Âu: từ 1873, năm quân Pháp chiếm Hà Nội, tới ...