Now showing items 1-1 of 1

    • Hà Nội như tôi hiểu 

      Trần, Quốc Vượng (Thời đại, 2009)
      Hà Nội Như Tôi Hiểu là cách nhìn riêng, độc đáo của GS Trần Quốc Vượng. Người đọc sẽ có được cái nhìn hệ thống: từ cổ xưa đến ngày nay, từ đất đai đến con người, hoạt động của con người Hà Nội, từ lịch sử đến địa danh, ...