Now showing items 1-1 of 1

    • Bắt trẻ đồng xanh 

      Salinger, J.D. (Văn học, 2008)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong lần xuất bản đầu tiên, Bắt trẻ đồng xanh chủ yếu dành cho độc giả là người lớn nhưng sau đó cuốn tiểu thuyết đã được đưa vào chương trình giảng dạy bậc trung học của nhiều nước nói tiếng Anh ...