Now showing items 1-1 of 1

    • Trà Thư 

      Okakura, Kakuzo (Văn học, 2009)
      ...Hơn một thế kỷ qua, cuốn Trà thư của học giả Nhật Bản Kakuzo Okakura viết bằng tiếng Anh và xuất bản lần đầu năm 1906 tại Mỹ được phương Tây coi như tác phẩm tinh tế nhất giới thiệu Trà Đạo, một phong cách sinh hoạt hết ...