Now showing items 1-1 of 1

    • Barron'S Gmat 2008 With CD-Rom, 14th Edition: Kèm Theo 1 Đĩa CD-Rom 

      Jaffe, Eugene D.; Hilbert, Stephen (Nxb. Trẻ, 2010)
      Bên cạnh các kì thi được tiêu chuẩn hoá như IELTS, TOEIC, TOEFL iBT… ngày nay GMAT đang được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm hơn do ngày càng nhiều chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên của mình phải có ...