Now showing items 1-2 of 2

  • Kinh Tế Vi Mô 

   Guel, Robert C. (Đồng Nai, 2009)
   Kinh tế học: nghiên cứu về chi phí cơ hội. Cung và cầu. Khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất. Sản xuất, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp. Cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lợi nhuận kinh ...
  • Kinh Tế Vĩ Mô 

   Guel, Robert C. (Tổng Hợp Đồng Nai, 2009)
   Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô: Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng. Lãi xuất và giá trị hiện tại. Chính sách tài khóa. Chính sách tiền tệ. Thương mại quốc tế: Có đe dọa việc làm ở hoa kỳ ...