Now showing items 1-1 of 1

    • Cánh buồm đỏ thắm 

      Grin, Alexander
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Có lẽ không cần nói nhiều về cuốn sách này, bởi cái tên của nó đã quá nổi tiếng với bạn đọc Việt Nam. Một tác phẩm lãng mạn khó quên dành cho bạn trẻ. Tôi cứ ngỡ chỉ có bản in của thời Liên Xô, nhưng ...