Now showing items 1-1 of 1

    • Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs 

      Gallo, Camine (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010)
      Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs cho ta: Một khung gồm ba phần để cuốn hút người tham dự Dù khi giới thiệu điện thoại di động iPhone mới hay khi đọc một bài thuyết trình chính, Steve Jobs luôn kích thích người nghe với ...