Now showing items 1-1 of 1

    • Nghìn Lẻ Một Đêm 

      Galland, A. (Văn Học, 2007)
      Nghìn lẻ một đêm, tác phẩm vĩ đại bậc nhất của nền văn học Ả Rập từ cổ chí kim, là một trong những công trình sáng tạo đồ sộ và tuyệt diệu của nền văn học thế giới. Macxim Gorki từng ca ngợi: “Trong các di sản tuyệt diệu ...