Now showing items 1-1 of 1

    • Cẩm Nang Làm Nữ Trang 

      Gale, Ema (Thanh Niên, 2007)
      Thiết kế đồ trang sức. Bộ đồ nghề. Sưu tầm nguyên liệu. Thao tác với kim loại. Kỹ thuật làm nữ trang.