Now showing items 1-1 of 1

    • Nghề Làm Báo 

      Gaillard, Philippe (Thông tấn, 2010)
      Cuốn sách Nghề làm báo của tác giả người Pháp Philippe Gaillard cho tới nay đã được tái bản lần thứ bảy (1996) và được giới báo chí quan tâm. Trong sách trình bày một số nội dung rất cơ bản của ngành làm báo. Đó là vai trò ...