Now showing items 1-1 of 1

    • Cảm ơn ký ức 

      Ahern, Cecelia (Nxb.Trẻ, 2009)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Ký ức của Joyce Conway chứa tất cả những điều mà cô không hiểu làm cách nào mình biết! Cô cảm giác “quen” với từng con hẻm nhỏ rải sỏi – nơi cô chưa từng đặt chân đến. Và đêm nào, cô cũng mơ thấy ...