Now showing items 1-1 of 1

    • Câu chuyện hấp dẫn về bài toán Fermat 

      Aczel, Amir D. (Giáo dục, 2001)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Độc giả đang có trong tay một cuốn sách đặc biệt: đây vừa là một cuốn sách về Toán, lại vừa là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính của nó là Bài toán Phécma. Ai cũng biết, Bài toán Phécma là một ...