Now showing items 9752-9771 of 15195

  • Nữ tướng thời Trưng Vương 

   Nguyễn, Khắc Xương
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Dân tộc Việt Nam ta trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc, gần 100 năm Thực dân, Đế quốc đô hộ, nhưng con cháu bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung vẫn kiên trì bền chí, ...
  • Nữ Văn Phòng 

   Vũ, Thị Thanh (2011)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nữ Văn Phòng của tác giả Vũ Thị Thanh. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nữ Vương 

   Mai, Thị Hường (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nữ Vương của tác giả Mai Thị Hường. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Cổ Tích 

   Phan, Gia Vỹ (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nửa Cổ Tích của tác giả Phan Gia Vỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Cõi Sơn Hà 

   Nam, Kim Thạch (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết kiếm hiệp Nửa Cõi Sơn Hà của tác giả Nam Kim Thạch. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Mùa 

   Nguyễn, Ngọc Tư (2008)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nửa mùa của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Thế Kỷ Xây Dựng Và Phát Triển Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Của Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 

   Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh (Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-2005.
  • Nửa Thế Kỷ, Đi Tìm Cô Giáo Lớp Tư 

   Vũ, Trung Hiền (2011)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nửa Thế Kỷ, Đi Tìm Cô Giáo Lớp Tư của tác giả Vũ Trung Hiền. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Vầng Trăng Khuyết 

   Đỗ, Kim Cuông (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nửa Vầng Trăng Khuyết của tác giả Đỗ Kim Cuông. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Đêm Làm Vợ 

   Phạm, Thùy Trang (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nửa Đêm Làm Vợ của tác giả Phạm Thùy Trang. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Đêm Trảng Sụp 

   Bình Nguyên Lộc (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nửa Đêm Trảng Sụp của tác giả Bình Nguyên Lộc. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nửa Đời Du Đãng 

   Georghiu, Virgile (2011)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nửa Đời Du Đãng của tác giả Virgile Georghiu. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Cười Của Người Đã Chết 

   Arthur, Robert (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nụ Cười Của Người Đã Chết của tác giả Robert Arthur. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Cười Năm Ấy 

   Trần, Kim Trắc (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nụ Cười Năm Ấy của tác giả Trần Kim Trắc. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Cười Nước Anh - Song Ngữ Anh-Việt 

   Hill, L. A. (Thanh niên, 2007)
   Cuốn sách này nhằm mục đích giảng dạy cho nên các câu chuyện ở đây được viết cho từng trình độ. Với trình độ ban đầu, tác giả chỉ dùng lượng từ vựng là 750 từ và đưa vào những câu đơn giản; thời của động từ cũng là những ...
  • Nụ Hôn Cuối Cùng 

   Vương, Sóc (Nxb. Trẻ, 2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nụ Hôn Cuối Cùng của tác giả Vương Sóc. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Hôn Dưới Góc Bằng Lăng 

   Hồng Châu (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nụ Hôn Dưới Góc Bằng Lăng của tác giả Hồng Châu. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Hôn Không Lời 

   Khánh Hà (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nụ Hôn Không Lời của tác giả Khánh Hà. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Hôn Ngược Chiều Thời Gian 

   Dương Thụy (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Nụ Hôn Ngược Chiều Thời Gian của tác giả Dương Thụy. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Nụ Hồng Đêm Đông 

   Giao Giao (2010)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nụ Hồng Đêm Đông của tác giả Giao Giao. Mời các bạn cùng tham khảo.