Now showing items 5957-5976 of 15195

  • Kafka Bên Bờ Biển 

   Murakami, Haruki (Văn học, 2009)
   Kafka bên bờ biển là tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami (2002). Sự xuất sắc của tác phẩm này đã giúp ông được trao giải thưởng văn học Franz Kafka năm 2006. Bản dịch tiếng Việt của Dương Tường được hoàn ...
  • Kazan 

   Curwood, James Oliver (2009)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Kazan của tác giả James Oliver Curwood. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kén Chồng Cho Con 

   Hoàng, Dũng Tuấn (2010)
   Trân trọng giới thiệu truyện ngắn Kén chồng cho con của tác giả Hoàng Dũng Tuấn. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kế hoạch cướp đoạt chính quyền của Vatican từ thế kỷ 18 đến nay 

   Nguyễn, Mạnh Quang
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. A.- Tổng quát về kế hoạch cướp đoạt chính quyền của Vatican. B.- Kế sách lặn sâu và trèo cao vào thượng tầng quyền lực của các chính quyền Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay. I. Thời kỳ ...
  • Kế Hoạch Hoàn Hảo 

   Sheldon, Sidney (2006)
   Trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Kế Hoạch Hoàn Hảo của tác giả Sidney Sheldon. Mời các bạn cùng tham khảo.
  • Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 5 Năm 2006-2010 

   Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư (Lao Động-Xã Hội, 2008)
   Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010.
  • Kế hôn sớm Y Y 

   Kim Huyên
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Truyện Kết Hôn Sớm Y Y, vội vã kết hôn với nhau tưởng chừng là sẽ được hạnh phúc không ai còn chia lìa họ nữa, nhưng thật chất không phải vậy khi sống chung sẽ có những chuyện nhỏ nhặt mà gây ra ...
  • Kế sách làm giàu 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứng xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống ...
  • Kế Toán Chi Phí 

   Bùi, Văn Trường (Thống Kê, 2007)
   Nhũng vấn đề chung về kế toán chi phí. Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ...
  • Kế Toán Công Ty Chứng Khoán 

   Ngô, Thế Chí (Tài Chính, 2007)
   Tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Kế toán các loại tiền, các loại chứng khoán và đầu tư ngắn hạn. Kế toán các khoản nợ phải thu. Kế toán vật tư, tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.
  • Kế Toán Dành Cho Nhà Quản Lý: Khám Phá Bí Mật Của Báo Cáo Tài Chính 

   Mpdf (Nxb. Trẻ, 2007)
   Vai trò của kế toán. Tổng quan về các báo cáo tài chính. Các yếu tố của báo cáo kế toán.
  • Kế Toán Doanh Nghiệp Với Visual Basic 

   Vn-Guid (Thống kê, 2007)
   Tổng quan về chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp. Phân hệ tài khoản. Phân hệ kế toán tiền mặt. Phân hệ kế toán hàng hóa. Phân hệ kế toán công nợ.
  • Kế Toán Mỹ. Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam: Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải 

   Phan, Đức Dũng (Thống Kê, 2008)
   Tổng quan về kế toán đối chiếu. Mô hình kế toán. Tài khoản và hệ thống kế toán kép. Đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh. Kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu. Hoàn tất chu trình kế toán. Kế toán trong ...
  • Kế toán ngân hàng 

   Nguyễn, Thị Loan; Lâm, Thị Hồng Hoa; Nguyễn, Đức Long (Thống kê, 2009)
   Tổng quan về kế toán ngân hàng. Lí thuyết cơ bản về nghiệp vụ kế toán. Hướng dẫn báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại.
  • Kế Toán Quản Trị 

   Phạm, Văn Dược; Trần, Văn Tùng (Lao Động, 2011)
   Tổng quan về kế toán quản trị. Chi phí và phân loại chi phí. phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận. Hệ thống dự toán ngân sách. Phân tích biến động chi phí và doanh thu. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục ...
  • Kế toán tài chính (Lý thuyết và bài tập ứng dụng) 

   Phan, Đức Dũng (Thống kê, 2009)
   Cuốn sách chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ.
  • Kế toán thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

   Phan, Đức Dũng (Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006)
   Cuốn sách có liên quan đến rất nhiều các luật thuế khác nhau. Tuy nhiên tác giả tập trung vào hệ thống kế toán Việt Nam, so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế, so sánh với luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế giá ...
  • Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu 

   Phan, Đức Dũng (Thống kê, 2008)
   Trình bày những kiến thức cơ bản về kế toán trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh doanh xuất khẩu: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản ...
  • Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản 

   Ngô, Thế Phong (Khoa học kỹ thuật, 2006)
   Những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ...
  • Kết cấu bê tông cốt thép: Phần cấu kiện cơ bản 

   Phan, Quang Minh; Ngô, Thế Phong; Nguyễn, Đình Cống (Khoa học và kỹ thuật, 2006)
   Những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ...