Show simple item record

dc.contributor.authorNguyễn Thị Minh Thu
dc.date.accessioned2014-04-18T09:41:47Z
dc.date.available2014-04-18T09:41:47Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other2020en_US
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19125
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/19125/89_NguyenThiMinhThu_MT1202.pdf
dc.description.abstractTại các làng nghề tái chế giấy này, công nhân và người dân lao động bị mắc các bệnh về hô hấp, ngoài da và thần kinh rất cao. Ví dụ như tại xã Phong Khê (Bắc Ninh), tỷ lệ người mắc bệnh hô hấp, ngoài da, đường ruột có xu hướng tăng nhanh. Nếu như năm 2001en_US
dc.publisherTrường Đại học Dân lập Hải Phòngen_US
dc.relation.ispartofseries60en_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectTải trọngen_US
dc.subjectÔ nhiễmen_US
dc.subjectNước thảien_US
dc.subjectTái chế giấyen_US
dc.subjectLàng nghề Yên Phongen_US
dc.subjectBắc Ninhen_US
dc.subjectCông nghệ xử lýen_US
dc.titlePhân tích đánh giá tải trọng ô nhiễm của nước thải tái chế giấy làng nghề Yên Phong – Bắc Ninh và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp
dc.typeThesisen_US
dc.size1,499en_US
dc.departmentKỹ thuật môi trườngen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record