Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn Toàn Tập 

      Nguyễn, Tử Siêu (Lao Động, 2010)
      Hoàng đế nội kinh tố vấn là tác phẩm kinh điển được coi là công trình lý luận hàng đầu của nền Y học Đông phương, các danh y xưa nay như Hoa Đà, Biển Thước, Y Doãn, Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh... đều coi đây là sách gối ...