Now showing items 1-4 of 4

  • Thượng kinh ký sự 

   Lê, Hữu Trác
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thượng kinh ký sự là tập ký sự bằng chữ Hán của nhà y học và nhà văn Lê Hữu Trác (biệt hiệu: Hải Thượng Lãn Ông). Theo nhà văn Đoàn Minh Tuấn, thì đây là một thiên phóng sự duy nhất của văn học Việt ...
  • Tìm hiểu phương pháp nâng cao chất lượng ảnh y học 

   Phạm, Ngọc Quang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Tập trung tìm hiểu các phương pháp, thuật toán nâng cao chất lượng ảnh nói chung, tìm hiểu một số phương pháp cụ thể nâng cao chất lượng ảnh y học, cài đặt chương trình với một số chức năng để thực nghiệm kết quả.
  • Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh y học 

   Ngô, Huy Chương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Các phương pháp nhận dạng ảnh được sử dụng trong Y học như xử lý tế bào, nhiễm sắc thể. Thực chất của công việc nhận dạng chính là sự phân loại đối tượng thành các lớp đối tượng đã biết hoặc thành những lớp đối tượng chưa ...
  • Điều tra, nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của một số thực vật Việt Nam lên mô hình chuột đái tháo đường týp 2 

   Đỗ, Thị Trang; Nguyễn, Văn Mùi (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Thế kỷ XXI là thế kỷ của các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa mà điển hình là bệnh đái tháo đường. Theo Tổ chức y tế thế giới - WHO & Hiệp hội Đái tháo đường quốc tế - IDF. Mỗi năm có 3,2 triệu người chết vì bệnh Đái ...