Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế và tổ chức nhà chung cư An Hoà 

      Nguyễn, Đình Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Nhà chung cư An Hòa được xây dựng tại Tp.Hồ Chí Minh. Công trình gồm 10 tầng + 1 tầng mái. Chiều cao toàn bộ công trình : 35.5m. Chiều dài: 44m. Chiều rộng: 22.85m. Công trình được xây dựng phục vụ yêu cầu về chỗ ở cho ...