Now showing items 1-3 of 3

  • Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 

   Vũ, Thị Xinh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Công trình Ngân hàng đầu tư phát triển phát triển Việt Nam chi nhánh tại Hải Phòng có diện tích xây dựng: 933,12 m2. Công trình gồm 8 tầng, tầng 1 cao 4,2m, các tầng còn lại cao 3,6m. Việc xây dựng công trình là một việc ...
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Vũ, Văn Tình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang có diện tích xây dựng công trình là 1130 m2 với tổng diện tích sàn: 8619 m2. Công trình có chiều cao 37,1m với quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng mái và 1 tầng hầm được xây dựng trên diện tích hơn ...
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Trần, Quang Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   Toà nhà trụ sở văn phòng “Ngân hàng đầu tư Tỉnh Bắc Giang” được xây dựng tại thị xã Bắc Giang. Công trình nằm trong quy hoạch tổng mặt bằng của thị xã. Phía đông giáp với đường Lê Lợi Phía tây, bắc, nam đều sát nhà dân. ...