Now showing items 1-1 of 1

    • Kết cấu thép - Công trình dân dụng và công nghiệp 

      Phạm, Văn Hội (Khoa học kỹ thuật, 1998)
      Trình bày kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, kết cấu thép nhà cao tầng, kết cấu thép bản, kết cấu thép công trình tháp và trụ, kết cấu thép ứng suất trước.