Now showing items 1-1 of 1

    • Tòa nhà cho thuê Havico 

      Nguyễn, Công Hữu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Nhà cao tầng không những giải quyết được những vấn đề cấp bách về nhà ở mà còn góp phần hiện đại hoá các thành phố.