Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư cao tầng Kiều Gia 

      Lương, Hồng Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Chung cư cao tầng Kiều Gia được xây dựng tại thành phố Đà Nẵng với diện tích đất xây dựng là 1600 (m2). Chung cư cao tầng sẽ giải quyết được nhà ở cho số đông dân cư mà không tốn nhiều diện tích đất xây dựng.