Now showing items 1-20 of 182

  • Cầu Kim Tân - Sông Bưởi - Thạch Thành - Thanh Hóa 

   Phạm, Văn Quân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu qua sông Bưởi thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Công trình cầu Kim Tân nằm trên tuyến đường nối trung tâm thị trấn với một vùng có nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, tuyến đường này là một trong ...
  • Cầu Kim Tân - Sông Bưởi - Thạch Thành - Thanh Hóa 

   Phạm, Văn Quân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu qua sông Bưởi thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Công trình cầu Kim Tân nằm trên tuyến đường nối trung tâm thị trấn với một vùng có nhiều tìm năng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, tuyến đường này là một trong ...
  • Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm B3-E8 thuộc tỉnh Hà Giang theo TCVN 4054-2005 

   Phùng, Văn Huyển (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm B3-E8 thuộc tỉnh Hà Giang theo TCVN 4054-2005.
  • Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm D22-C2 thuộc tỉnh Cao Bằng theo TCVN 4054-2005 

   Nguyễn, Thế Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư phát triển kinh tế của huyện Trùng khánh nói riêng và vùng đồi núi phía Bắc nói chung. Dự án khả thi thiết kế tuyến đường đi qua 2 điểm D22-C2 thuộc tỉnh Cao Bằng.
  • Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm F11-T1 thuộc tỉnh Tuyên Quang theo TCVN 4054-2005 

   Phạm, Bá Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm F11-T1 thuộc tỉnh Tuyên Quang theo TCVN 4054-2005.
  • Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm Đ1-X24 thuộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên theo TCVN 4054-2005 

   Trịnh, Văn Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đ1 - X24 thuộc huyện Võ Nhai thành phố Thái Nguyên.
  • Nghiên cứu ứng dụng kết cấu nhịp cầu dầm bản tại nút giao thông khác mức trong đô thị 

   Trần, Anh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Nghiên cứu về cấu tạo, các chỉ tiêu kỹ thuật và các loại kết cấu nhịp cầu vượt sử dụng trong nút giao thông khác mức. Đề xuất, tính toán, lựa chọn kết cấu nhịp cầu dầm bản bê tông cốt thép hợp lý trong xây dựng nút giao ...
  • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ Nghĩa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao 

   Hoàng, Xuân Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Điều tra về tổng quan giao thông và mạng lưới xe buýt Tp. Hải Phòng và hoạt động của xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ nghĩa trên địa bàn Tp. Hải Phòng. Nhằm đánh giá mức độ hoạt động phục vụ của ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ứng dụng tin học trong quản lý dữ liệu đường bộ ở Cục quản lý đường bộ II/ Hoàng Hiền. Tr. 25 – 32. 2. Đánh giá tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép thông qua kết quả đo/ Nguyễn Hữu Hưng, Trần Minh Long, ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 1+2 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép/ Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Có// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 1+2/2019 .- Tr. 29 – 33. 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thiết kế tường chắn đất ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu mô đun động của hỗn hợp đá – nhựa chặt sử dụng làm móng của kết cấu áo đường mềm/ Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng.- Tr. 10 – 14. 2. Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Nghiên cứu giải pháp khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cốt thép cũ và phần mở rộng/ Lê Văn Mạnh, Lê Nguyên Khương, Vũ Văn Tới// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 10/2018 .- Tr. 7 – 13. 2. Nghiên cứu sự làm ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến ứng suất và biến dạng của cầu toàn khối một nhịp tại Nam Bộ, Việt Nam/ Nguyễn Văn Toản, Lê Bá Khánh.- Tr. 9 – 15. 2. Nối tiếp các yếu tố bình diện đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ Tống Trần Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 11/2018 .- Tr. 11 – 15. 2. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 12 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tích sự làm việc kết cấu phần dưới của cầu toàn khối một nhịp/ Phạm Tuấn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà.- Tr. 31 – 34. 2. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông/ Đặng Công Hưởng, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Hữu Huế.- ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Ảnh hưởng của độ nhớt sơn lót Epoxy gốc nước và thời điểm phun Polyurea đến độ bám dính của hệ sơn với nền bê tông ẩm/ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tr. 10 – 15. 2. Nghiên cứu sự làm việc của ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn/ Đào Sỹ Đán// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2018 .- Tr. 8 – 13. 2. Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3 năm 2019 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng,… // Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 11. 2. Gối cao su bản thép: Một số phương ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2017 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Một nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng và tro bay trong xây dựng đường ô tô tại Đồng Nai/ Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Đạt Thịnh. Tr. 8 – 11. 2. Phân tích tần số dao động riêng của bản mặt cầu ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 4 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kiểm toán bề rộng làn xe theo lý thuyết động lực học chất lưu/ Nguyễn Thanh Hải// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 4/2018 .- Tr. 8 – 11. 2. Đánh giá hiệu quả khai thác mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt nhẹ tại một ...