Now showing items 1-20 of 153

  • 30 năm xây dựng và trưởng thành ngành lao động Hải Phòng 1955-1985 

   Vũ, Thị Thủy; Trần, Văn Nam; Nguyễn, Chí Thanh (Sở Lao động Hải Phòng, 1985)
   Khoa nhi trước và sau ngày giải phóng. Quá trình xây dựng và chuẩn bị cho triển khai hoạt động của bệnh viện. Chặng đường xây dựng - trưởng thành của bệnh viện trẻ em Hải Phòng.
  • 35 năm xây dựng và phát triển trường trung học kỹ thuật thủy sản I 

   Hàn, Quang Tuyến (Hải Phòng, 1998)
   Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển của trường. Cơ cấu tổ chức của trường Trung học kỹ thuật thủy sản I.
  • Ba mươi năm xây dựng và bảo vệ thành phố Hải Phòng (1955-1985) 

   Unknown author (Hải Phòng, 1985)
   Những thành tựu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng trong 30 năm (1955 - 1985).
  • Bài tập hình học hoạ hình 

   Nguyễn, Quang Cự; Nguyễn, Mạnh Dũng; Vũ, Hoàng Thái (Giáo dục, 2001)
   Gồm những bài tập, bài giải của phần phép chiếu. Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc và phân hình chiếu trục.
  • Bài toán cơ học kết cấu dưới dạng tổng quát 

   Đoàn, Văn Duẩn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   The methods to build structural mechanics problems present Collectively achievements include four methods, energy methods, construction methods balance equations distribution factors, principles of virtual work and method ...
  • Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý 

   Hoàng, Xuân Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân chính gây ra các hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm (đặc biệt những công trình ngầm mới xây dựng), từ đó đưa ra các giải pháp xử lý để đảm bảo ...
  • Cấp thoát nước 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho sinh viên hiểu được và có thể khai thác sử dụng một cách có hiệu quả nhất đối với hệ thống cấp thoát nước của công trình.
  • Công tác thi công nền móng 

   Nguyễn, Bá Kế (2009)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Nguyên tắc chung trong giám sát 2. Nền móng tự nhiên 3. Nền cần gia cố 4. Thi công móng cọc 4.1. Cọc chế tạo sẵn 4.2. Cọc khoan nhồi 5. Thi công hố đào.
  • Cơ học công trình 

   Lều, Thọ Trình; Đỗ, Văn Bình (Xây dựng, 2010)
   Cơ học công trình là môn học kết hợp của 3 môn học: Cơ học cơ sở, các bài toán cơ bản của sức bền vật liệu và cơ học kết cấu. Cơ học công trình trang bị cho sinh viên, kỹ sư những kiến thức cần thiết để kiểm tra độ bền, ...
  • Cơ học kết cấu 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Cơ kết cấu được phân công giảng dạy 135 tiết (45phút/1tiết) tương đương 6 tín chỉ và được phân làm hai kỳ. Nội dung chủ yếu là nghiên cứu các phương pháp phân tích và tính toán nội lực của các thanh phẳng tĩnh định ...
  • Cơ học kết cấu 1 và 2 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung chủ yếu là nghiên cứu các phương pháp phân tích và tính toán nội lực của các thanh phẳng tĩnh định và siêu tĩnh làm việc trong giai đoạn đàn hồi tuyến tính.
  • Cơ học kết cấu. Tập 2: Hệ siêu tĩnh 

   Lều, Thọ Trình (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
   Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh, phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động, phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp, phương pháp phân phối mômen, phương pháp động học.
  • Cơ học đất 

   Khoa Xây dựng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất xây dựng của đất đá. Các phương pháp xác định tính chất xây dựng của đất đá
  • Cơ học đất 

   Phan, Hồng Quân (Xây dựng, 2006)
   Trong thiết kế và thi công công trình những kiến thức, hiểu biết về Cơ học đất là rất quan trọng đối với những kỹ sư công trình. Do sự phức tạp, đa dạng về điều kiện địa vật lí, khí hậu, đất có những tính chất vật lí, cơ ...
  • Du lịch Hải Phòng 50 năm xây dựng và phát triển 

   Unknown author (Hải Phòng, 2010)
   Những chặng đường hình thành và phát triển của ngành du lịch Hải Phòng qua 50 năm xây dựng và phát triển.
  • Hải Phòng 30 năm xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa 

   Unknown author (Cục thống kê vàSở VHTT Hải Phòng, 1995)
   Số liệu về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hải Phòng trong các năm (1955 - 1985)
  • Hình học hoạ hình. Tập 1: Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc - Phương pháp hai hình chiếu trục đo 

   Nguyễn, Đình Điện; Đỗ, Mạnh Môn (Giáo dục, 1999)
   Trình bày các kiến thức cơ bản của môn hình học hoạ hình. Phục vụ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập ở các trường đại học khối kỹ thuật.
  • Hình học hoạ hình. Tập 2 

   Nguyễn, Đình Điện; Dương, Tiến Thọ; Nguyễn, Văn Tuấn (Giáo dục, 1998)
   Trình bày những hiểu biết cơ bản được dùng rộng rãi của hình chiếu phối cảnh trên mặt tranh nghiêng.Cách thiết lập ma trận với sự trợ giúp của máy tính.Cung cấp những hiểu biết cần thiết để giải những bài toán thường gặp ...
  • Hướng dẫn quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

   Nguồn sưu tầm
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hướng dẫn quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản 

   Ngô, Thế Phong (Khoa học kỹ thuật, 2006)
   Những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ...