Now showing items 1-2 of 2

  • Lập trình ứng dụng trên Windows Mobile 

   Trần, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   PDA là gì? PDA - Personal Digital Assistant – là thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân, được xây dựng trên nền tảng là một máy tính cá nhân bỏ túi đầy đủ phần cứng và phần mềm dễ dàng sử dụng, khởi động ngay lập tức khi ...
  • Xây dựng ứng dụng trên Windows Mobile 

   Vũ, Văn Giang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Do được thiết kế nhỏ gọn nhằm phù hợp với mục đích giúp người sử dụng lưu trữ các thông tin cá nhân, công việc cần thiết cũng như các phần mềm tối thiểu nên việc xây dựng ứng dụng trên Pocket PC đã gặp phải các vấn đề về ...