Now showing items 1-1 of 1

    • Ba phút đầu tiên - Một cách nhìn hiện đại về nguồn gốc vũ trụ 

      Weinberg, Steven (Khoa học và Kỹ thuật, 1976)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách này nói về những phút đầu tiên của sự hình thành vũ trụ, theo thuyết vũ trụ học hiện đại nhất gọi là thuyết “mô hình chuẩn”. Nó xuất phát từ thuyết “Vụ nổ lớn” của các nhà bác học Lemaitre ...