Now showing items 1-1 of 1

    • Ba vụ bí ẩn 

      Hitchcock, Alfred (Nxb. Trẻ, 1997)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Đó là một quyển sách đầy nỗi lo sợ và bí ẩn, nhưng dưới dạng “tự làm lấy” hay “tự xoay xở tìm ra” - ít nhất đối với những bạn thích đánh giá khả năng thám tử của chính mình bằng những mẫu chỉ dẫn. ...