Now showing items 1-1 of 1

    • Nghi Thức Tang Lễ Và Văn Khấn Truyền Thống 

      Trương, Thìn (Văn hóa thông tin, 2007)
      Các nghi thức tang lễ truyền thống: viết di chúc; đáp ứng nguyện vọng của người sắp qua đời; chọn đất làm huyệt mộ; khâm liệm; nhập quan; lễ phát tang;lập ban lễ tang; quàn linh cữu; đặt bàn thờ; nhạc tang, tang phục; phúng ...