Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái ở Na Hang, Tuyên Quang 

      Đào, Thị Thùy Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Thiên nhiên đã ban tặng cho Na Hang nguồn tài nguyên quý với phong cảnh sơn thủy hữu tình nơi mà mỗi con sông, con suối, mỗi cánh rừng, ngọn núi đều được gắn liền với những truyền thuyết, câu chuyện đầy hấp dẫn, là điều ...