Now showing items 1-2 of 2

  • La Bàn Phong Thủy 

   Trình, Kiến Quân (Hà Nội, 2008)
   Giới thiệu về la bàn phong thủy. Cách thao tác cơ bản khi sử dụng la bàn. Xác định tọa, hướng của kiến trúc. Các sử dụng cơ bản của la bàn tam hợp. Tên gọi của các vòng trên la bàn. Giải thích nội dung các vòng trân la bàn ...
  • Sử Dụng La Bàn 

   Thanh Thủy (Thuận Hóa, 2007)
   Từ la bàn đơn giản thời xưa phát triển đến la bàn phức tạp nhiều dạng như hiện nay đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Và, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, màu sắc hoang đường về la bàn đã dần mất đi và ...